Certifikat & Dokument

Vi är certifierade enligt SS EN 1090-1 i utförandeklasser EXC1, EXC2 och EXC3 avseende Bärande Stålkonstruktioner samt EN ISO 3834-2 avseende Kvalitetssäkring vid Svetsning. Vi är även certifierade enligt SS ISO 17660-1 avseende Svetsad Armering. Därmed har vi rätt att CE-märka våra produkter, vilket är ett lagkrav för Bärande Stålkonstruktioner. 

Vårt certifikatnummer är 1505-CPR-CS1051 och är utfärdat av Nordcert.

All upphandling av stålentreprenader måste följa det nya regelverket ochendast CE-märkta produkter får förekomma enligt Byggproduktförordningen. Efterlevnaden kontrolleras av Boverket.